Người già nên dùng nấm linh chi thế nào? – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam