Nguồn gốc của nấm Lim Xanh là từ đâu? – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam