Nhận biết nấm lim rừng trên thị trường – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam