Nhiều bệnh nhận thoát “án tử” nhờ nấm lim xanh và thảo dược – Nấm Linh Chi, Nấm Lim Xanh