Những ai không nên dùng nấm linh chi? – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam