Những đối tượng cần thận trọng khi sử dụng rượu Nấm Linh Chi – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam