Phương thuốc sử dụng nấm linh chi điều trị bệnh – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam