Sâm Ngọc Linh có quý hiếm không? – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam