Làm thế nào để phân biệt sâm thật giả – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam