Sơ chế nấm lim xanh đúng cách – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam