Sử dụng sâm Ngọc Linh dành cho người bị bệnh ung thư – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam