Sự nguy hiểm của chứng mất ngủ – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam