Tác dụng của chất Riboflavin trong nấm lim xanh rừng – Nấm Lim Xanh & Nấm Linh Chi Quảng Nam