Tác dụng của việc sử dụng nấm linh chi hằng ngày – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam