Tác dụng tuyệt vời của sâm ngọc linh đối với sức khỏe con người – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam