Tại sao sâm Ngọc Linh có công dụng hỗ trợ trị ung thư – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam