Thảo dược Nấm Lim Xanh - Những nhóm người cần tránh sử dụng – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam