Tìm hiểu nấm linh chi theo kiến thức khoa học – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam