Trẻ em có dùng được nấm linh chi không? – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam