Ung thư bạch cầu và phương pháp chữa bằng nấm lim xanh – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam