Vì sao nấm lim xanh lại có giá trị cao ? – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam