Khám Phá Quảng Nam – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam