Khám phá thác Grăng nàng tiên xõa tóc giữa đại ngàn trường sơn – Nấm Linh Chi, Nấm Lim Xanh