Khử mùi hôi giày bằng dầu gió Thượng đảng nhân sâm – Nấm Lim Xanh & Nấm Linh Chi - "Món quà sức khoẻ hơn 2000 năm qua"