Nấm Linh Chi Quảng Nam tham gia hội chợ Hội Nông Dân Tỉnh Quảng Nam – Nấm Lim Xanh & Nấm Linh Chi - "Món quà sức khoẻ hơn 2000 năm qua"