Sức khoẻ “xanh” nhờ trà nấm lim xanh Linasa – Nấm Lim Xanh & Nấm Linh Chi - "Món quà sức khoẻ hơn 2000 năm qua"