Tác dụng của nấm linh chi trong việc hạn chế tác hại bức xạ – Nấm Lim Xanh & Nấm Linh Chi - "Món quà sức khoẻ hơn 2000 năm qua"