Nấm Linh Chi Lim Xanh rừng thái lát – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam