Chính sách bảo mật thông tin khách hàng – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam