Chính sách đổi trả, hoàn tiền – Nấm Linh Chi, Nấm Lim Xanh