Công dụng của Nấm Lim Xanh – Nấm Linh Chi, Nấm Lim Xanh