Công dụng của Nấm Lim Xanh – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam