Đại Lý Phân Phôi – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam