Nấm Lim Xanh LINASA | Hộp 500gr – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam