Nấm Lim Xanh Linasa (thái lát) - 250gr – Nấm Lim Xanh & Nấm Linh Chi - "Món quà sức khoẻ hơn 2000 năm qua"