Nấm Linh Chi LINASA thái lát | Bịch 250gr – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam