Nấm Lim Xanh LINASA thái lát – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam