Nấm Lim Xanh rừng cao cấp – Nấm Linh Chi, Nấm Lim Xanh