Nấm Lim Xanh rừng nguyên cây – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam