Nấm Lim Xanh rừng thái lát – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam