Nấm Linh Chi Lim Xanh – Nấm Linh Chi, Nấm Lim Xanh