Nấm Linh Chi Lim Xanh Nguyên tai, thái lát – Nấm Linh Chi, Nấm Lim Xanh