Nấm Linh Chi Nhật Bản – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam