Nấm Linh Chi rừng nguyên tai – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam