Nấm Linh Chi tự nhiên thái lát – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam