Trà Sâm Ngọc Linh hòa tan – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam