Viên nang mềm Sâm Ngọc Linh – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam