Nấm Lim Xanh tự nhiên

Nấm trồng trang trại

Nấm Linh Chi tự nhiên

Nấm Chò Cơm

Giá: Liên hệ

Nấm Cổ Cò

Giá: Liên hệ

Nấm Cổ Linh Chi

Giá: Liên hệ

Nấm Hắc Chi

Giá: Liên hệ

Nấm Hồng Chi

Giá: Liên hệ

Nấm Trúc

Giá: Liên hệ

Nấm Vân Chi

Giá: Liên hệ