Nấm Lim Xanh Rừng

Nấm Linh Chi Trang Trại

Nấm Linh Chi Nhật Bản

Giá: 1,400,000₫/1kg

Nấm Linh Chi Việt Nam

Giá: 1,400,000₫/1kg

Sản phẩm từ Nấm Linh Chi, Nấm Lim Xanh

Cao Nấm Linh Chi (100gr)

Giá: 1,900,000₫/1kg

Cao Nấm Linh Chi (50gr)

Giá: 950,000₫/1kg