Nấm Lim Xanh nguyên cây

Nấm Linh Chi nguyên cây

Nấm Hắc Chi

Giá: 4,500,000₫/1kg

Nấm Hồng Chi

Giá: 700,000₫/1kg

Nấm Lim Xanh (Tử Chi)

Giá: 1,100,000₫/1kg

Vua Linh Chi 57%
Vua Linh Chi
Vua Linh Chi

Vua Linh Chi

Giá: 13,000,000₫/1kg

30,000,000₫/1kg