Nấm Lim Xanh nguyên cây

Nấm Linh Chi

Nấm Hồng Chi

Giá: 1,400,000₫/1kg

Nấm Linh Chi trang trại

Giá: 1,400,000₫/1kg

Vua Linh Chi

Giá: 13,000,000₫/1kg