Nấm Linh Chi, Nấm Lim Xanh tự nhiên các loại

Nấm Lim Xanh Tử Chi 20%
Nấm Lim Xanh Tử Chi
Nấm Lim Xanh Tử Chi

Nấm Lim Xanh Tử Chi

Giá: 1,200,000₫/1kg

1,500,000₫/1kg

Nấm Lim Xanh Xích Chi loại 3 13%
Nấm Lim Xanh Xích Chi loại 3
Nấm Lim Xanh Xích Chi loại 3

Nấm Lim Xanh Xích Chi loại 3

Giá: 1,300,000₫/1kg

1,500,000₫/1kg

Sâm Ngọc Linh tự nhiên

Sâm Ngọc Linh loại 10 củ

Giá: 65,000,000₫/1kg

Sâm Ngọc Linh loại 20 củ

Giá: 55,000,000₫/1kg

Sâm Ngọc Linh loại 30 củ

Giá: 45,000,000₫/1kg

Sản phẩm khác

Sâm Ngọc Linh ngâm Mật Ong 220ml 5%
Sâm Ngọc Linh ngâm Mật Ong 220ml
Sâm Ngọc Linh ngâm Mật Ong 220ml

Sâm Ngọc Linh ngâm Mật Ong 220ml

Giá: 2,100,000₫/1kg

2,200,000₫/1kg