TRẠI NẤM LINH CHI QUẢNG NAM

Nấm Bào Ngư Xám

Giá: 60,000₫

Nấm Linh Chi Việt Nam

Giá: 1,200,000₫

Nấm Linh Chi & Sâm Ngọc Linh