Nấm Lim Xanh nguyên cây

Nấm Linh Chi

Nấm Hồng Chi

Giá: 700,000₫/1kg

Nấm Tử Chi

Giá: 1,100,000₫/1kg

Nấm Vua Linh Chi

Giá: Liên hệ