Công phu băng rừng, đục đá khai thác mật ong ruồi – Nấm Linh Chi, Nấm Lim Xanh