Nam thanh niên sở hữu hai cây nấm linh chi 'khủng' – Nấm Linh Chi, Nấm Lim Xanh