Nam thanh niên sở hữu hai cây nấm linh chi 'khủng' – Nấm Lim Xanh & Nấm Linh Chi Quảng Nam