Nhặt được hàm răng "khủng" hóa thạch khi đi hái nấm – Nấm Linh Chi, Nấm Lim Xanh