Nhặt được hàm răng "khủng" hóa thạch khi đi hái nấm – Nấm Lim Xanh & Nấm Linh Chi - "Món quà sức khoẻ hơn 2000 năm qua"