Nhặt được hàm răng "khủng" hóa thạch khi đi hái nấm – Nấm Lim Xanh & Nấm Linh Chi Quảng Nam