Nhặt được hàm răng "khủng" hóa thạch khi đi hái nấm – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam