Phân biệt nấm lim xanh thật - giả – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam